دوره 16، شماره 3 - ( 3-1392 )                   جلد 16 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، dr.mirnezami@arakmu.ac.ir
چکیده:   (7053 مشاهده)

زمینه و هدف: خارش یکی از علایم آزاردهنده در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت همودیالیز می‌باشد. اتیولوژی این نشانه هنوز به روشنی مشخص نشده است، بنابر این درمان مطلوبی برای آن وجود ندارد. سروتونین به عنوان میانجی‌گر ارش مطرح شده است و اندانسترون مهارکننده انتخابی و قوی گیرنده 5 هیدروکسی تریپتامین است. هدف این مطالعه ارزیابی اثر این دارو در خارش کلیوی در بیماران همودیالیزی است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارازمایی بالینی دوسویه کور 70 بیمار تحت همودیالیز با خارش متوسط و شدید وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شده در یک گروه اندانسترون 8 میلی‌گرم سه بار در روز و در گروه دیگر لوراتادین10 میلی‌گرم دو بار در روز تجویز گردید. درمان به مدت دو هفته ادامه یافت و در طی این مدت شدت خارش توسط بیماران روزانه دو بار ثبت شد. میانگین خارش قبل و بعد از درمان با هم مقایسه شدند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون تی زوجی و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: بعد از پایان درمان میزان خارش در هر دو گروه به طورقابل توجهی کاهش داشت که از نظر اماری معنی‌دار بود(001/0=p) به این معنی که هر دو دارو در کاهش خارش کلیوی موثر بودند اما بین دو دارو در کاهش میزان خارش اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد(8/0=p).

نتیجه گیری: در این مطالعه اثر اندانسترون در کاهش خارش کلیوی همانند لوراتادین بود.

متن کامل [PDF 229 kb]   (1430 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: کلیه و مجاری ادرار
دریافت: 1391/2/15 | پذیرش: 1392/6/6