پیام خود را بنویسید
دوره 21، شماره 7 - ( دو ماهنامه بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 21 شماره 7 صفحات 92-101 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. ، f.alavian@cfu.ac.ir
2- گروه علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.
چکیده:   (506 مشاهده)
زمینه و هدف: مطالعات اخیر بیانگر اثرات حفاظتی چای‌کوهی(Stachys lavandulifolia) در برابر التهاب و استرس اکسیداتیو است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات حفاظت نورونی چای‌کوهی بر روی آسیب مغزی، نفوذپذیری سد خونی-مغزی و حجم ادم در مدل سکته‌مغزی موش صحرایی بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی از 17 گروه 6تایی رت نر نژاد ویستار استفاده ‌شد که شامل گروه‌های کنترل، شم و گروه‌های دریافت‌کننده دوزهای 50، 75 و 100 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز عصاره چای‌کوهی به مدت 30 روز و به‌صورت خوراکی از طریق گاواژ بودند. دو ساعت پس از آخرین گاواژ، گروه‌های سکته در معرض مدل MCAO (Middle Cerebral Artery Occlusion) قرار گرفتند. 24 ساعت بعد حجم سکته، نفوذپذیری سد خونی-مغزی (Blood-brain barrier، BBB) و حجم ادم در گروه‌های آزمایشی بررسی شد. نتایج از طریق آنووای یک‌طرفه، آزمون تعقیبی بن‌فرونی و توسط نرم‌افزار Graph Pad Prism تجزیه‌وتحلیل و از طریق نرمافزار اکسل رسم شدند.
ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد اخلاق IR.UI.REC.1397.162 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه اصفهان رسیده است.
یافته‌ها: پیش تیمار با عصاره هیدروالکلی چای‌کوهی با دوزهای 50، 75 و 100 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز سبب کاهش سایز سکته شد. دوز 75 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز توانست نفوذپذیری BBB و حجم ادم را در مقایسه با گروه سکته کاهش دهد.
نتیجه‌گیری: مؤثرترین دوز چای‌کوهی 75 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز است که دارای پتانسیل قوی در حفاظت نورونی و پیشگیری از سکته‌مغزی است. این مطالعه می‌تواند در تحقیقات بعدی در تشخیص اثرات حفاظت نورونی چای‌کوهی مفید باشد.
متن کامل [PDF 580 kb]   (176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: علوم پايه
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۱۳

فهرست منابع
1. Faraji F, Ranjbar A, Eshrati B, Talaie A, Shafie N, Pirasteh S. Comparing the oxidative stress indexes of CVA patients with control group. Arak Medical University Journal. 2008; 11(3):109-16.
2. Darabi S, Mohammadi MT, Noroozzadeh A. Neuroprotective Effects of Fullerenol against Reperfusion Injuries after Focal Transient Cerebral Ischemia in Rat. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. [Research (Original)]. 2017; 26(144):250-64.
3. Vasilopoulou CG, Kontogianni VG, Linardaki ZI, Iatrou G, Lamari FN, Nerantzaki AA, et al. Phytochemical composition of mountain tea from Sideritis clandestina subsp. clandestina and evaluation of its behavioral and oxidant/antioxidant effects on adult mice. European journal of nutrition. 2013; 52(1):107-16.
4. Alavian F, Hajizadeh S, Javan M, Bigdeli MR. Evaluation of HIF1α EXPRESSION in Ischemic Tolerance Induced by Intermittent Normobaric Hyperoxia in the Rat Model of Stroke. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2012; 287-95.
5. Chen B-L, Guo J-B, Liu M-S, Li X, Zou J, Chen X, et al. Effect of traditional Chinese exercise on gait and balance for stroke: a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2015; 10(8): e0135932.
6. Lakkur S, Judd SE. Diet and stroke: recent evidence supporting a Mediterranean-style diet and food in the primary prevention of stroke. stroke.2014; 46(7):2007-11.
7. Huo Y, Li J, Qin X, Huang Y, Wang X, Gottesman RF, et al. Efficacy of folic acid therapy in primary prevention of stroke among adults with hypertension in China: the CSPPT randomized clinical trial. The Journal of the American Medical Association.2015; 313(13):1325-35.
8. Förstermann U, Xia N, Li H. Roles of vascular oxidative stress and nitric oxide in the pathogenesis of atherosclerosis. Circulation research. 2017; 120 (4):713-35.
9. Xian Y, Federspiel JJ, Grau-Sepulveda M, Hernandez AF, Schwamm LH, Bhatt DL, et al. Risks and benefits associated with prestroke antiplatelet therapy among patients with acute ischemic stroke treated with intravenous tissue plasminogen activator. The Journal of the American Medical Association neurology. 2016; 73(1):50-9.
10. Rabiei Z, Gholami M, Rafieian kopaei M. Effect of Lavender on Blood Brain Barrier Permeability in Rats Subjected to Ischemia. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. [Research(Original)]. 2015; 25(129):46-56.
11. Simonyi A, Wang Q, Miller RL, Yusof M, Shelat PB, Sun AY, et al. Polyphenols in cerebral ischemia. Molecular neurobiology. 2005; 31(1-3):135-47.
12. Kitic D, Brankovic S, Radenkovic M, Savikin K, Zdunic G, Kocic B, et al. Hypotensive, vasorelaxant and cardiodepressant activities of the ethanol extract of Sideritis raeseri spp. raeseri Boiss & Heldr. Journal of Physiology and Pharmacology. 2012; 63:531-5.
13. Tadić VM, Jeremic I, Dobric S, Isakovic A, Markovic I, Trajkovic V, et al. Anti-inflammatory, gastroprotective, and cytotoxic effects of Sideritis scardica extracts. Planta medica. 2012; 78(05):415-27.
14. Hajhashemi V, Ghannadi A, Sedighifar S. Analgesic and anti-inflammatory properties of the hydroalcoholic, polyphenolic and boiled extracts of Stachys lavandulifolia. Research in Pharmaceutical Sciences. 2007; 1(2):92-8.
15. Alavian F, Hajizadeh S, Javan M, Mazloom R. Evaluation of ERK activity on Ischemic Tolerance-induced by Preconditioning with Intermittent Normobaric Hyperoxia in the Rat Model of Stroke. Arak Medical University Journal (AMUJ). 2017; 20(123):41-53.
16. Neshat SB, Tehranipour M, Balanejad SZ. The effect of aqueous phase and hydroalcoholic extract of stachys lavandulifolia on VEGF gene expression changes and angiogenesis of chick embryo chorioallantoic membrane. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2017; 20(4):117-23.
17. Alavian F, Hajizadeh S, Bigdeli MR, Javan M. The role of protein kinase C in ischemic tolerance induced by hyperoxia in rats with stroke. EXCLI journal. 2012; 11:188.
18. Alavian F, Hajizadeh S, Javan M, Bigdeli MR. Effects of preconditioning with intermittent normobaric hyperoxia on TNFR1 and TNFR2 expression in the rat brain. Physiology and Pharmacology. 2017; 21(2):110-9.
19. Alavian F, Hajizadeh S, Bigdeli MR, Javan M. Effect of intermittent normobaric hyperoxia and protein kinase C activity on blood-brain barrier permeability. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2012; 14(3):40-50.
20. Xiong X-Y, Liu L, Yang Q-W. Functions and mechanisms of microglia/macrophages in neuroinflammation and neurogenesis after stroke. Progress in neurobiology. 2016; 142:23-44.
21. Barata-Antunes S, Cristóvão AC, Pires J, Rocha SM, Bernardino L. Dual role of histamine on microglia-induced neurodegeneration. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease. 2017; 1863(3):764-9.
22. Swanson R, Ying W, Kauppinen T. Astrocyte influences on ischemic neuronal death. Current Molecular Medicine. 2004;4:193-205.
23. Gelderblom M, Sobey CG, Kleinschnitz C, Magnus T. Danger signals in stroke. Ageing research reviews. 2015; 24:77-82.
24. Sanalmath SK, Gopal P, Parker JR, Downs RK, Parker JC, Dawn B. Global cerebral ischemia due to circulatory arrest: insights into cellular pathophysiology and diagnostic modalities. Molecular and cellular biochemistry. 2017; 426(1-2):111-27.
25. Del Zoppo G, al e. Microglial activation and matrix protease generation during focal cerebral ischemia. Stroke. 2007; 38:646-51.
26. González-Burgos E, Carretero ME, Gómez-Serranillos MP. Nrf2-dependent neuroprotective activity of diterpenoids isolated from Sideritis spp. Journal of ethnopharmacology. 2013; 147(3):645-52.
27. Yin F, Liu J, Zheng X, Guo L, Xiao H. Geniposide induces the expression of heme oxygenase-1 via PI3K/Nrf2-signaling to enhance the antioxidant capacity in primary hippocampal neurons. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2010; 33(11):1841-6.
28. GonzaÌ lez-Burgos E, Carretero ME, GoÌ mez-Serranillos MP. Diterpenoids isolated from Sideritis species protect astrocytes against oxidative stress via Nrf2. Journal of natural products. 2012; 75(10):1750-8.
29. Arbabi Bidgoli S, Jamali Zavarhei M. Assessment of target organ toxicity induced by Stachys Lavandulifolia Vahl: a pathological study in female mice. Medical Sciences Journal. [Experimental]. 2014; 24(2):81-7.