لیست داوران

 | تاریخ ارسال: 1399/4/1 | 
تخصص پزشکی
(به ترتیب حروف الفبا)
نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی پست الکترونیک
 ارتوپدی  علی عندلیب دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. ali_andalibyahoo.com
 احمد رضا بهروزی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. ar.behrozigmail.com
 نادر فلاحیان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران. N.Fallahianuswr.ac.ir
 حسینعلی هادی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. hosseinali_hadiyahoo.com
 اطفال    حمید معدنچی انستیتو پاستور، تهران، ایران. hamidmadanchiyahoo.com
 بهداشت  مروارید مرادی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. Moradi760306gmail.com
 محمود کریمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. karimiymahmoodyahoo.com
 ابوالفضل محمد بیگی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. beigi60gmail.com
وحید رضا مومنی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. vrmomeniyahoo.com
 بیهوشی  منصوره کریمی کیا دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. karimikia93gmail.com
 مریم داودی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. mdavoudi10yahoo.com
 افسانه نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. norouzi43yahoo.com
 شیرین پازوکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. shirin_pazokiyahoo.com
سوسن آبادی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. puyagolyahoo.com
 بهزاد ناظم رعایا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. b.nazemroayakhuisf.ac.ir
 پرستاری احمدرضا عابدی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. Abedi.30yahoo.co.uk
 نیره باغچقی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. baghcheginayerehyahoo.com
 اکرم بیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. akram_19702002yahoo.com
 فرشته نارنجی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. fnarenedjieyahoo.ca
 حمید رضا کوهستانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. hamidnbkbyahoo.com
کورش رضایی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. rezaeikorosh0gmail.com
 محبوبه سجادی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. sajadimahbobehyahoo.com
 ابوالفضل سراجی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. abserajiyahoo.com
 فاطمه خادمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. fatemeh.khademi38gmail.com
 تغذیه  وحید فرهادی باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایران. farhadivahid.agmail.com
 حامد جعفری دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. hamedjafari65gmail.com
 جراحی  شعبانعلی علیزاده دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. val_asryahoo.com
 امیر رضا نعیمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. amirrezanaimiyahoo.com
غلام رضا نوری دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. g.rnourigmail.com
 صدیقه شفیقی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. luck_lucky2000yahoo.com
 خون  مهرزاد میرزانیا دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. mirzania_myahoo.com
غلامرضا بیات دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران. gbayat2005yahoo.com
 داخلی  احمد صالحی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. salehiahmadyahoo.com
 محمد انعامی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. dr_mr_enamiyahoo.com
 علی فانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. Faniyahoo.com
 علی گلستان پور دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. aligolestanpooryahoo.com
 فتح اله محقق دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. Mohagheghfrtyahoo.com
 دهان و دندان  فاطمه عبدالعلیان دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. Abdolalianfatemeyahoo.com
 بهروز جلالی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. behroz_jalali24gmail.com
 نفیسه فرجیان زاده دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. n.farajiangmail.com
 امیر صالح دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. dramirsaleh8gmail.com
 حمید سرلک دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. Dr.hamidsarlakyahoo.com
 خشایار سنجری دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. Khashayarsanjarigmail.com
 رضوان خدادادنژاد دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. rezvan_khdyahoo.com
 روانپزشکی  محمد باقر کجباف دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. m_kajbaf2006yahoo.com
 مهرانگیز نادری دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. rfpsyyahoo.com
 فواد صیدی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. foadseidiut.ac.ir
مرضیه سادات سجادی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. msadat.sajadi60gmail.com
 پگاه محقق دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. pegah.mohaghegh6gmail.com
 زنان و مامایی  شهرزاد آخوندزاده دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. shahnazakhoondzadehgmail.com
 لیلا امیری فراهانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. farahani916lailayahoo.com
 نفیسه گازرانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. nafis_ob_2004yahoo.com
 زهرا کمال آرا دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. z.kamalarayahoo.com
 عصمت مشهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. eeffmmaattyahoo.com
 خدیجه نصری دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. khdrnasri2gmail.com
 عفونی   فرشیده دیدگر دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. fdidgaryahoo.com
 حسین سرمدیان دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. hoss92001yahoo.com
 علوم پایه حمید ابطحی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. habtahi2001yahoo.com
 امیر اشکان نصیری پور دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. drnp20yahoo.com
زهره عنبری دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. zohre_393yahoo.com
 سعید چنگیزی آشتیانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. ashtiyaniyahoo.com
پروین دخت بیات دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. bayatanatyahoo.com
 محمد رضا دارابی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. m_darabi36arakmu.ac.ir
 احمد همتا دانشگاه اراک، اراک، ایران. a-hamtaaraku.ac.ir
 مجید اکبری دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. majakbariyahoo.com
 علی اکبر ملکی راد دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. aak_malekiradyahoo.com
 رضا قاسمی خواه دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. ghasemikhahgmail.com
 محمود صفاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. saffarimahmoodyahoo.com
 محمد حسن سخایی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. Sakhiaehgmail.com
محمدعلی شریعت زاده دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. s-sahriatzadeharaku.ac.ir
 زهرا سالمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. zsalemiibb.ut.ac.ir
 هادی ترابی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. haditorabigyahoo.com
 مریم شمسی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. shamsi_m1986yahoo.com
 عمومی    فرهاد فاتحی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. far.fatehigmail.com
 عاطفه ملک حسینی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. a.malekhoseiny.1372gmail.com
 سیروس مشایخ پور دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. sirosmdyahoo.com
 پیام مهریان دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. dr.mehrianarakmu.ac.ir
 سید نورالدین مویدی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. moayediarakmu.ac.ir
لطیف معینی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. dr.moiniarakmu.ac.ir
 فاطمه مرجان موسوی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. marjanmousavygmail.com
 نسرین روزبهانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. roozbahani7281gmail.com
 مجتبی بیانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. mbayanimail.com
 هادی جعفری منش دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. nurse_scienceyahoo.com
 بهروز کاوه ئی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران. KavehieBehroozyahoo.com
 جلال الدین امیری دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. amiri.jalalyahoo.com
نسیم کریمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. nasimkarimi87gmail.com
 زهره دلفانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. venus_delfaniyahoo.com
 قلب   فاطمه جوادزاده دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. javadzadeh_fyahoo.com
 ولی اله خدیر شربیانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. khadiriranep.org
 عباس مآل اندیش دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. malandishgmail.com
 رضا شاه میرزایی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. drrezashyahoo.com
 کلیه و مجاری ادرار  علی سیروس دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. cyrus2ndyahoo.com
 مهناز عدالت نژاد دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. mahedalatgmail.com
 محمود رضا باغی نیا دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. mahmood382462003yahoo.com
 علیرضا نوشاد دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. alireza_noshadyahoo.com
پروین سلطانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. soltani.parvinyahoo.com

دفعات مشاهده: 3246 بار   |   دفعات چاپ: 518 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arak University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb