پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

مدیر مسئول
خانم دکتر معصومه صوفیان
مدرک یا رتبهMD
پست الکترونیکma_sofianyahoo.com
پست سازمانیاستاد بیماری‌های عفونی گروه عفونی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: