پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

مدیر اجرایی
آقای دکتر محسن خاکی
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکMohsenkhaki1338yahoo.com
محل خدمتاستادیار پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: