پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسان اجرایی و ویراستاران
خانم زهرا مقدسی
مدرک یا رتبهکارشناسی
محل خدمتکارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/2/18

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: