پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسان اجرایی و ویراستاران
آقای نوید شفیعی ثابت
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست الکترونیکNavid.shafieenirp.ir
محل خدمتکارشناس ارشد علوم اجتماعی
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/2/18

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: