پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
خانم دکتر محبوبه خورسندی
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکkhorsandi.mahboobehgmail.com
محل خدمتاستاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت گروه بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: