پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر پارسا یوسفی چایجان
مدرک یا رتبهMD
پست الکترونیکparsayousefichaijanyahoo.com
محل خدمتاستاد بیماری‌های کلیه (کودکان) گروه اطفال، دانشکده پزشکی بیمارستان امیرکبیر دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: