پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر محمد رضا پالیزوان
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکdr.palizvanarakmu.ac.ir
محل خدمتاستاد فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: