پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر علیرضا کمالی
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکDr.kamaliarakmu.ac.ir
محل خدمتدانشیار بیهوشی گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی بیمارستان امیرالمومنین، بیمارستان امیرکبیر، بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: