پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
خانم دکتر مریم باعزم
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکDr.baazmarakmu.ac.ir
محل خدمتدانشیار علوم تشریحی گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: