پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
خانم دکتر پرویندخت بیات
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکdr.bayatarakmu.ac.ir
محل خدمتاستاد علوم تشریحی گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: