پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
خانم دکتر افسانه طلایی
مدرک یا رتبهMD
پست الکترونیکafsanehtalaeiiyahoo.com
محل خدمتاستاد بیماری های داخلی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: