پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر حسین انصاری
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکAnsarih88gmail.com
محل خدمتدانشیار اپیدمیولوژی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: