پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر حمید سرلک
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکDr.Hamidsarlakyahoo.com
محل خدمتاستادیار دندانپزشکی کودکان گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: