پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر کاظم زنده دل
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکKazem.zendehdelki.se
محل خدمتدانشیار اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: