پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر مرتضی قاسمی
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکGhasemimorteza32yahoo.com
محل خدمتاستادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: