پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر بهمن صالحی
مدرک یا رتبهMD
پست الکترونیکBasalehiyahoo.com
محل خدمتاستاد روانپزشکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: