پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر عباس صارمی
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکa-saremiaraku.ac.ir
محل خدمتدانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: