پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
خانم دکتر سعیده شجاعی
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکshojaee1980yahoo.com
محل خدمتاستاد انگل‌شناسی پزشکی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: