فهرست افراددکتر معصومه صوفیان
استاد بیماری‌های عفونی گروه عفونی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی
ma_sofianyahoo.com

دکتر مهدی صادق
گروه فیزیوۀوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
دانشیار گروه فیزیولوژی
msadegh1360yahoo.com

دکتر سلیمان زند
مربی، گروه پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
solaimanzandgmail.com


دکتر رضا درویش چشمه

دانشیار مهندسی بهداشت محیط گروه بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
rezadarvish86yahoo.com
دکتر علیرضا زالی
مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی، قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
dr_alirezazaliyahoo.com
دکتر محبوبه خورسندی

استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت گروه بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
khorsandi.mahboobehgmail.com
دکتر رحمت اله مرادزاده

استادیار اپیدمیولوژی گروه بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
moradzadehryahoo.com
دکتر میلاد غلامی

استادیار ژنتیک پزشکی گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
mtu.q220gmail.com
دکتر قاسم مسیبی

استاد ایمنی شناسی پزشکی گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ا
gmosayebiyahoo.com
دکتر حسین علی هادی

استادیار ارتوپدی گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک
دکتر علی خسرو بیگی

استاد گروه بیوشیمی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
Khosrowbeygiyahoo.com , a.Khosrowbeygiarakmu.ac.ir
دکتر کتایون وکیلیان

استاد بهداشت باروری گروه مامایی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.kvakilianarakmu.ac.ir
دکتر محمد رفیعی

دانشیار آمار زیستی گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
rafeieyahoo.com
دکتر پارسا یوسفی چایجان

استاد بیماری‌های کلیه (کودکان) گروه اطفال، دانشکده پزشکی بیمارستان امیرکبیر دانشگاه علوم پزشکی اراک
parsayousefichaijanyahoo.com
دکتر محمد رضا پالیزوان

استاد فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.palizvanarakmu.ac.ir
دکتر علیرضا کمالی

دانشیار بیهوشی گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی بیمارستان امیرالمومنین، بیمارستان امیرکبیر، بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم
Dr.kamaliarakmu.ac.ir
دکتر مریم باعزم

دانشیار علوم تشریحی گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
Dr.baazmarakmu.ac.ir
دکتر کبری راهزانی

دانشیار آموزش پرستاری گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.rahzaniarakmu.ac.ir
دکتر معصومه صوفیان

استاد بیماری‌های عفونی گروه عفونی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی
ma_sofianyahoo.com
دکتر پرویندخت بیات

استاد علوم تشریحی گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.bayatarakmu.ac.ir
دکتر افسانه طلایی

استاد بیماری های داخلی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
afsanehtalaeiiyahoo.com
دکتر حسین انصاری

دانشیار اپیدمیولوژی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ansarih88gmail.com
دکتر حمید سرلک

استادیار دندانپزشکی کودکان گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
Dr.Hamidsarlakyahoo.com
دکتر حیدر ندریان

استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
haidarnadriangmail.com
دکتر آوات فیضی

استاد آمار زیستی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه عل
awatfeizhlth.mui.ac.ir
دکتر پرویز کوخایی

استاد ایمنی شناسی پزشکی گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
parviz.kokhaeiki.se
دکتر بابک عشرتی

دانشیار اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران
eshratibsina.tums.ac.ir
دکتر شاهین آخوندزاده

استاد علوم اعصاب گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات روانپزشکی بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران
s.akhondneda.net
دکتر کاظم زنده دل

دانشیار اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kazem.zendehdelki.se
دکتر مرتضی قاسمی

استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اراک
Ghasemimorteza32yahoo.com
دکتر بهمن صالحی

استاد روانپزشکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
Basalehiyahoo.com
دکتر عباس صارمی

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اراک
a-saremiaraku.ac.ir
دکتر سعیده شجاعی

استاد انگل‌شناسی پزشکی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
shojaee1980yahoo.com
دکتر احسان اله غزنوی راد

استاد باکتری شناسی پزشکی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
ghaznaviehsyahoo.com


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arak University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb