پیام خود را بنویسید

فهرست افرادخانم دکتر معصومه صوفیان
استاد بیماری‌های عفونی گروه عفونی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی

ma_sofianyahoo.com

خانم دکتر زهرا اسلامی راد

دانشیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
dr.eslamiarakmu.ac.ir

آقای دکتر رحمت الله مرادزاده
گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
دانشیار گروه اپیدمیولوژی
moradzadehryahoo.com
خانم زهرا گنجی پور

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ganjipournirp.ir

خانم زهرا مقدسی

کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

آقای دکتر رضا درویش چشمه

دانشیار مهندسی بهداشت محیط گروه بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
rezadarvish86yahoo.com
خانم دکتر محبوبه خورسندی

استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت گروه بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
khorsandi.mahboobehgmail.com
آقای دکتر رحمت اله مرادزاده

استادیار اپیدمیولوژی گروه بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
moradzadehryahoo.com
آقای دکتر میلاد غلامی

استادیار ژنتیک پزشکی گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
mtu.q220gmail.com
آقای دکتر قاسم مسیبی

استاد ایمنی شناسی پزشکی گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ا
gmosayebiyahoo.com
آقای دکتر حسین علی هادی

استادیار ارتوپدی گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک
آقای دکتر علی خسرو بیگی

استاد گروه بیوشیمی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
Khosrowbeygiyahoo.com , a.Khosrowbeygiarakmu.ac.ir
خانم دکتر کتایون وکیلیان

دانشیار بهداشت باروری گروه مامایی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.kvakilianarakmu.ac.ir
آقای دکتر محمد رفیعی

دانشیار آمار زیستی گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
rafeieyahoo.com
آقای دکتر پارسا یوسفی چایجان

استاد بیماری‌های کلیه (کودکان) گروه اطفال، دانشکده پزشکی بیمارستان امیرکبیر دانشگاه علوم پزشکی اراک
parsayousefichaijanyahoo.com
آقای دکتر محمد رضا پالیزوان

استاد فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.palizvanarakmu.ac.ir
آقای دکتر علیرضا کمالی

دانشیار بیهوشی گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی بیمارستان امیرالمومنین، بیمارستان امیرکبیر، بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم
Dr.kamaliarakmu.ac.ir
خانم دکتر مریم باعزم

دانشیار علوم تشریحی گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
Dr.baazmarakmu.ac.ir
خانم دکتر کبری راهزانی

دانشیار آموزش پرستاری گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.rahzaniarakmu.ac.ir
خانم دکتر معصومه صوفیان

استاد بیماری‌های عفونی گروه عفونی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی
ma_sofianyahoo.com
خانم دکتر پرویندخت بیات

استاد علوم تشریحی گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.bayatarakmu.ac.ir
خانم دکتر افسانه طلایی

استاد بیماری های داخلی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
afsanehtalaeiiyahoo.com
آقای دکتر حسین انصاری

دانشیار اپیدمیولوژی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ansarih88gmail.com
آقای دکتر حمید سرلک

استادیار دندانپزشکی کودکان گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
Dr.Hamidsarlakyahoo.com
آقای دکتر حیدر ندریان

استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
haidarnadriangmail.com
آقای دکتر آوات فیضی

استاد آمار زیستی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه عل
awatfeizhlth.mui.ac.ir
آقای دکتر پرویز کوخایی

استاد ایمنی شناسی پزشکی گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
parviz.kokhaeiki.se
آقای دکتر بابک عشرتی

دانشیار اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران
eshratibsina.tums.ac.ir
آقای دکتر شاهین آخوندزاده

استاد علوم اعصاب گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات روانپزشکی بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران
s.akhondneda.net
آقای دکتر کاظم زنده دل

دانشیار اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kazem.zendehdelki.se
آقای دکتر مرتضی قاسمی

استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اراک
Ghasemimorteza32yahoo.com
آقای دکتر بهمن صالحی

استاد روانپزشکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
Basalehiyahoo.com
آقای دکتر عباس صارمی

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اراک
a-saremiaraku.ac.ir
خانم دکتر سعیده شجاعی

استاد انگل‌شناسی پزشکی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
shojaee1980yahoo.com
آقای دکتر احسان اله غزنوی راد

استاد باکتری شناسی پزشکی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
ghaznaviehsyahoo.com


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Arak University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb