مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (عنوان لاتین: Journal of Arak University Medical Sciences) که پیش از این با عنوان «رهاورد دانش» به‌صورت چاپی منتشر می‌شد، هم اکنون یک مجله برخط و الکترونیکی با دسترسی آزاد و داوری تخصصی است که مقالات پژوهشی اصیل، مروری، گزارش موردی، مقالات کوتاه، بررسی عکس و نامه به سردبیر را در تمام زمینه های پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامایی، بهداشت و تغذیه، توانبخشی، علوم پایه پزشکی و سایر موضوعات مربوطه را به شیوه دو ماهنامه منتشر می کند.
این مجله مداخلات بالینی و پزشکی و نیز روش های جلوگیری و درمان بیماری ها را به طور ویژه مدنظر قرار می دهد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://jams.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب