مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (J Arak Uni Med Sci) یک نشریه بین المللی با داوری تخصصی و دسترسی آزاد است که مقالات را به صورت دوماه نامه و آنلاین منتشر  می کند و دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی ایران است.
این مجله، رشته های علوم پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم پیراپزشکی را پوشش می دهد و پذیرای مقالات به شکل پژوهشی اصیل، مروری، گزارش مورد، مقالات کوتاه، سرمقاله، بررسی عکس و سایر موارد می باشد.
معرفی دانشمندان و ارائه یک رسانه ارتباطی علمی از اهداف این مجله است.
شایان ذکر است که خوانندگان و پژوهش­گران سراسر جهان می توانند آزادانه به این مجله دسترسی یابند. چاپ مقالات نیز به صورت رایگان انجام می­ گیرد.


نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://jams.arakmu.ac.ir/find-1.42.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب