مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

وب سایت مجله: http://jams.arakmu.ac.ir 
پست الکترونیکی: journalarakmu.ac.ir ، amujournalyahoo.com، amujournalgmail.com
ناشر: موسسه نگاه‌مشرق‌میانه
کارشناس نشریه: خانم زهرا گنجی پور
تلفن ناشر:  ۸۶۰۳۷۲۲۸ - ۸۶۰۳۶۴۹۷ - ۰۲۱ (داخلی: ۱۰۵)
آدرس ناشرتهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، از سمت کندرو به سمت شمال، خیابان نعیمی، پلاک ۱۵.
پست الکترونیکی ناشر: journalsnirp.ir

 
توجه:
  • با توجه به آن که ارسال مقالات فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است، نویسندگان محترم باید مقالات خود را از طریق وب سایت مجله ارسال نمایند.
  • قبل از ارسال مقاله، لازم است نویسندگان فرم ارائه مقاله (http://jams.arakmu.ac.ir/files/site1/pages/cover_letter.pdf?grand=۶۵۲۶۱) را تکمیل و اسکن نموده و سپس همراه مقاله ارسال نمایند.
  • پی گیری مقالات صرفاً از طریق وب سایت مجله و به کمک کد تخصیص داده شده به هر مقاله صورت می گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://jams.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.55.22.fa
برگشت به اصل مطلب