دوره 21، شماره 3 - ( دوماهنامه خرداد و تیر 1397 )                   جلد 21 شماره 3 صفحات 82-75 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ، msadrnia@yahoo.com
2- مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
3- مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی،گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
چکیده:   (3243 مشاهده)
زمینه و هدف: این مطالعه اثر عصاره گیاه مورد بر روی 25 سویه دو گونه بیماری­زای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی­سیلین (MRSA) و اشرشیا کلیESBL جدا شده از بیماران را با دو روش مقایسه نمود.
مواد و روش­ ها: در این مطالعه، 15سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی­سیلین(MRSA) و ده سویه اشرشیاکلی ESBL مورد استفاده قرار گرفتند. برگ گیاه مورد به صورت تازه از مزرعه گیاهان دارویی تهیه گردید. عصاره­ گیری با استفاده از دستگاه رفلاکس به روش تقطیر انجام شد. اثر غلظت­ های 100-195/0 میکروگرم بر میلی ­لیتر عصاره روی سویه ­ها، در روش انتشار دیسک در مقایسه با روش میکروبراث دایلوشن با کدورت سنجی و نیز با روشMTT در دستگاه خوانش الیزا با طول موج 545 نانومتر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته­ ها: قطر هاله عدم رشد برای حداقل غلظت موثر 50 میکروگرم بر میلی لیتر، در سویه ­های مختلفESBL و MRSA به صورت میانگین به میزان 1±8 و 1 ±11 میلی­متر بود. حداقل غلظت مهار رشد (MIC) 25/6 میکروگرم برمیلی­لیتر و حداقل غلظت کشندگی (MBC ) 5/12 میکروگرم بر میلی­لیتر برای اشرشیا کلی ESBLتعیین شد. به علاوه، حداقل غلظت مهار رشد (MIC) 5/12 میکروگرم بر میلی ­لیتر و حداقل غلظت کشندگی (MBC) 25 میکروگرم بر میلی لیتر برای استافیلوکوکوس اورئوس MRSA تعیین گردید.
نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه عدم انطباق دقیق دو روش را در سویه­ های کلینیکی مقاوم به دارو اثبات نمود. اثبات گردید که روش انتشار دیسک، محدوده غلظت را مشخص نموده و روش میکروپلیت، غلظت موثر را با دقت تعیین می­ نماید. پیشنهاد می­شود در مطالعات طب سنتی، روش انتشار در محیط جامد مبنای تصمیم گیری قرار نگیرد. رفتار باکتری در محیط مایع و به­ ویژه تعیین نقطه مرگ، دقت نتایج را بسیار افزایش می­ دهد.
متن کامل [PDF 2140 kb]   (4143 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1396/9/26 | پذیرش: 1397/2/19

فهرست منابع
1. Berahou A, Auhmani A, Fdil N, BenharrefA, Jana M, Gadhi C A. Antibacterial activity ofquercus ilex bark's extracts. J Ethnopharmacol .2007; 112(3): 426-429.
2. Sripathi R, Jayagopal D, Ravi S. A study on the seasonal variation of the essential oil composition from Plectranthus hadiensis and its antibacterial activity. Nat Prod Res. 2018; 32(7):871-874.
3. Barac A, Donadu M, Usai D, Spiric VT, Mazzarello V, Antifungal activity of Myrtus communis against Malassezia sp. isolated from the skin of patients with pityriasis versicolor. Infection. 2017; Nov 20. doi: 10.1007/s15010-017-1102-4.
4. Normanno G, La Salandra G, Dambrosio A, Quaglia NC, Corrente M, Parisi A and et al. Occurrence, characterization and antimicrobial resistance of enterotoxigenic Staphylococcusaureus isolated from meat and dairy products. Int J Food Microbiol. 2007; 115:290-296.
5. SoltanDallal MM, Salehipour Z, Eshraghi S, FallahMehrabadi J, Bakhtiari R. Occurrenceand molecular characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from meat and dairyproducts by PCR-RFLP. Ann Microbiol. 2010; 60:189–196.
6. Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. In vitro antibacterial activity of some plant essential oils. BMCComplementary and Alternative Medicine. 2006; 6(39):1-8.
7. Samsamshariat H. Medical plants. 1st ed. Isfahan: chaharbagh. 2006; 10. [In Persian]
8. Faid M, Bakhy K, Anchad M, Tantaoui-Elaraki A. Almond paste: physicochemical and microbiological characterization and preservation with sorbic acid and cinnamon. Journal ofFood Protection. 1995 ;58(5):547-50.
9. Zargari A. Plant Medical.University of Tehran Press. 1989; 645-7.
10. Aridogan BC, Bydar H, Kava S, Demirci M, Ozbasar D, Mumcu E. Antimicrobial activity and chemical composition of some essential oils. Arch Pharm Res. 2002; 25(6). 860-4.
11. Anwar S, Crouch RA, Awadh Ali NA, Al-Fatimi MA, Hierarchical cluster analysis and chemical characterisation of Myrtus communis L. essential oil from Yemen region and its antimicrobial, antioxidant and anti-colorectal adenocarcinoma properties. Nat Prod Res. 2017; 31(18):2158-2163.
12. Mansouri Taee H, Hajimoradloo A, Hoseinifar SH, Ahmadvand H. Dietary Myrtle (Myrtus communis L.) improved non-specific immune parameters and bactericidal activity of skin mucus in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. Fish Shellfish Immunol. 2017; 64:320-324.
13. Dadashbeygi M, V Rezakhani, pearl Pshdar, A. Darabi, Lyrzamsrvr. The effect on E. coli and Pseudomonas aeruginosa antibacterial basil. Islamic Azad University Veterinary Journal, Volume 4, Issue 4, 2010; 4(4):71-80.
14. Taheri A, Amir Safian, Samira Jalali race, Fatima Nasser. Antibacterial Effect of Myrtus Communis Hydro-Alcoholic Extract on Pathogenic. Bacteria. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2013; 15(6): 19-24.
15. Bkaian M, R Farazmand, S. Keyghobad, S. Said. The antibacterial effect of ethanol extract of garlic (Allium Sativum) on Staphylococcus aureus strains resistant to different antibiotics. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology). 2015; 28(1):34-41.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.